top of page

Daniel Blackburn

Cyfarwyddwr (Trysorydd)
Cyd-reolwr Prosiectau

Mae Daniel yn gyfarwyddwr sefydlog yng Nghwm Arian ac yn Swyddog Prosiect ar gyfer P-SESS.

Daniel sy'n goruchwylio'r tyrbin gwynt cymunedol. Yn y gorffennol, bu Daniel yn gweithredu fel rôl gefnogol ar gyfer prosiect Cymunedau Adnewyddadwy Gwydn Cwm Arian.

Mae gan Daniel brofiad o gefnogi prosiectau amgylcheddol, budd cymunedol yn lleol a thramor am ddau ddegawd. Mae wedi rhedeg ei fusnes blaenllaw ei hun yn y DU yn darparu gostyngiadau carbon mewn trafnidiaeth am y 13 mlynedd diwethaf, hyd at y presennol. Mae gan Daniel brofiad mewn eiddo hunan-adeiladu, mae'n ymddiriedolwr cymdeithas trafnidiaeth gymunedol leol ac yn aelod o bwyllgor neuadd gymunedol Bwlchygroes.

Daniel Blackburn
bottom of page