top of page

Prydau Cymunedol

CYSYLLTU, BWYTA GYDA'CH GILYDD A CHEFNOGI TYFUWYR LLEOL!

Dechreuodd prydau cymunedol ym mis Awst 2022 fel ffordd o ddefnyddio mannau cymunedol ar gyfer prydau cymunedol gyda’n gilydd.

Dros fisoedd y gaeaf, roedd prydau cymunedol yn cynnig cynulliad wythnosol i bobl leol ddod i goginio a bwyta gyda'i gilydd. Mae'r cyllid ar gyfer darparu'r bloc hwnnw o fwyd bellach wedi dod i ben. Mae'r tîm prydau cymunedol  nawr yn cymryd seibiant i freuddwydio i mewn i'r hyn y gallai ei gynnig nesaf. 

Drwy gydol yr amser yr oedd prydau cymunedol yn cynnig prydau wedi'u coginio i'r gymuned, roeddynt hefyd yn cadw'r rhewgell gymunedol yn llawn bwyd blasus i unrhyw un ddod i'w helpu eu hunain iddo.

Rhewgell Cymunedol

Yno i bawb. 

Mae'r Rhewgell Cymunedol yng Nghanolfan Clydu yn cael ei stocio'n rheolaidd â bwyd tecawê blasus wedi'i goginio gartref.

Galwch lawr i weld beth sydd yna, awgrymwn gyfraniad o £3.50 am bob dogn. 

Mae Neuadd Tegryn ar agor yn rheolaidd rhwng 10yb a 3ypo ddydd Llun i ddydd Iau. 

Y syniad y tu ôl i'r fenter hon yw ei bod hi'n waith caled weithiau i gael pryd poeth a maethlon ar y bwrdd. Efallai eich bod yn gofalu am rywun arall gartref neu'n gollwng pryd o fwyd i ffrind neu gymydog sydd ei angen. Efallai mai'r rheswm am hyn yw bod angen noson i ffwrdd arnoch oherwydd eich bod yn sâl, yn flinedig neu'n orlawn o ymwelwyr sydyn - nid oes angen i ni wybod eich rhesymau, mae croeso i bawb! 

Mae gennym flwch gonestrwydd ar gyfer rhoddion yn ogystal â manylion i chi wneud rhodd ar-lein. 

Y tro diwethaf i'r rhewgell gael ei llenwi - Hydref 2023

The Community Freezer at Y Stiwdio, Hermon is regularly stocked up with yummy, home-cooked takeaway food.

Pop down to see what is there, we suggest a donation £5.00 for each portion. 

WhatsApp Image 2023-03-23 at 10.24.43.jpeg
WhatsApp Image 2023-03-23 at 10.24.43.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-28 at 09.58.07.jpeg
IMG_0805.HEIC

help us cook!

WhatsApp Image 2024-07-10 at 16.07.55.jpeg

Rhewgell Cymunedol

Yno i bawb. 

INDIAN SNACKS 

JOIN JEMMA AT Y STIWDIO TO MAKE DELICIOUS INDIAN SNACKS AND ACCOMPANYING DIPS. BRING ALONG YOUR TUPPERWARE TO TAKE SOME HOME THAT EVENING.

QUICK PICKLES 

LEARN TO MAKE QUICK PICKLES TO ACCOMPANY ALL SORTS OF DISHES. TANGY, SIMPLE, AND DELICIOUS WAYS TO ELEVATE YOUR HOME COOKING, MAKING WHAT YOU MAKE POP! 

441961351_865101808995081_4126517678216259025_n.jpg
441961351_865101808995081_4126517678216259025_n.jpg
Y tîm Prydau Cymunedol

Cysylltwch â'r tîm os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect hwn!

holly

Holly Cross

Cydlynydd Prosiect

WhatsApp Image 2023-03-23 at 10.24.43.jpeg

Jemma Vickers

Cogydd Creadigol

bottom of page