top of page
HDT_Black.png
ADEILADU SGILIAU TIR TRWY HYFFORDDIANT A GWIRFODDOLI

 Lleolir yn Tegryn, Sir Benfro

Hwb Launch Event.png
Mae cyrsiau Hwb Dysgu'r Tir yn darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn arferion rheoli tir cynaliadwy, bwyd, crefftau naturiol ac adfer byd natur i ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, rheolwyr tir a chymunedau gwledig Gogledd Sir Benfro.
Mae Hwb Dysgu’r Tir yn eich gwahodd i archwilio’r arfer a’r grefft o stiwardiaeth tir, gan ddarparu sgiliau ymarferol i unrhyw un sy’n gofalu am y tir.
  • Ffermio Atgynhyrchiol: Ennill sgiliau gofal pridd a chompostio, o raddfa fferm i raddfa gardd.

  • Agroecoleg: Dysgwch ddulliau ecolegol o drin llysiau, cynhyrchu ffrwythau, gofal perllan, amaeth-goedwigaeth a garddio cymunedol

  • Adfer Natur: Darganfod technegau ar gyfer rheoli ffermydd, tyddynnod a gerddi wrth gefnogi byd natur, trwy weithio gyda choed, creu cynefinoedd, gwarchod afonydd a dylunio gerddi

  • Addasu Hinsawdd: Dysgwch dechnegau newydd i addasu tir ar gyfer hinsawdd sy'n newid trwy weithio gyda phlanhigion, dŵr a phridd

parthau arddangos ymarferol dynodedig, a grëwyd yn benodol i alluogi cynhyrchwyr
a'r gymuned ehangach i weld, ymarfer ar, dysgu oddi wrth ac arbrofi gyda'r

cysyniadau y byddwn yn eu haddysgu.

safleoedd hyfforddi ac arddangos celf/crefft cymunedol cynaliadwy ar y tir
a chynhyrchu deunyddiau celf a chrefft lleol seiliedig ar blanhigion, gweithdai celf a chrefft yn

natur.

HDT_Tree.png
HDT_SUN.png
Hwb Dysgu'r Tir Image_edited.jpg

STIWARDIAETH TIR

steven-weeks-DUPFowqI6oI-unsplash.jpg
HDT_Cow.png
WhatsApp Image 2024-02-02 at 14.20.36 (1).jpeg
YMUNWCH Â NI AM
CYFLE GWIRFODDOL WYTHNOSOL!

Bob dydd Mawrth bydd croeso i bawb ac unrhyw un ymuno â ni ar y tir i wirfoddoli. Os na allwch ymuno am yr holl beth, yna dewch draw am gyfnod byr ar ôl ysgol neu rhwng cynlluniau eraill.

BOB DYDD MAWRTH   
1:30 ~ 4:30 PM 
ClwbHwbBlack.png

Os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau,

neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm:

HDT_Black.png
Logo SPF for Hwb.jpg
bottom of page