top of page
HDT_Black.png
ADEILADU SGILIAU TIR TRWY HYFFORDDIANT A GWIRFODDOLI

 Lleolir yn Tegryn, Sir Benfro

ynghyd â lleoliadau cyfagos a safleoedd o ddiddordeb

Ymunwch â ni am ddiwrnod blasu sgiliau tir hwyliog a chyfeillgar i deuluoedd yn Hwb Dysgu'r Tir!

Ymunwch â ni i ddysgu mwy am ein menter gymdeithasol gyffrous, rhoi cynnig ar rai cyrsiau rhad ac am ddim, mwynhau hwyl i’r teulu, adrodd straeon a gweithgareddau a llenwi’ch bol â bwyd blasus!

yn

Sgroliwch i lawr isod i ddod o hyd i wybodaeth am yr hyn sydd gennym ymlaen yn ystod y digwyddiad....

2.jpg
SheepCraft-Piece-1.JPG

FFELTIO YN ADDAS I'R TEULU OLL

10.30-12.30

1.30-3.30

45aeca_9d8404b392aa4e7cbbc4f01d62175ed1~mv2.webp

GARDDIO NATUR GYFEILLGAR GYDA 

PATCH OF THE PLANET

10.30-12.00

fermenting-red-cabbage-sauerkraut-1327622-hero-01-11569a4bb19946e1bebb9471349230ab.jpg

EPLESU LLYSIAU GYDA BIG GREEN ELEPHANT

1.30-3.00

download (4)_edited.jpg

LLEISIAU PRESELI VOICES

COR CYMUEDOL

3.30-4.00

A LLAWER RHAGOR ISOD...

3.png
https---cdn.evbuc.com-images-719390939-1040609691413-1-original.20240314-125459.jpeg
INTRODUCTION TO GREENWOODWORK
MAKE A SPATULAR 

Thursday 30th May 

10 - 1:30 PM 

£8 / £15 / £22

Screenshot 2024-05-09 at 11.45.52.png
TAITH GERDDED FFERM AMAETH-GOEDWIGAETH

Gorffennaf 6 | 10yb

£20 / £25 / £30 

Gweithdai a Chyrsiau ar ddod

Eventbrite-8.png
BIOWRTAITH

Dydd Sadwrn 25 Gorffennaf 10.00-15:00

£50

ARCHEBU LLE

WEBPAGE - SOIL - PENNY-3.png
SUT I GWNEUD COMPOST GWYCH

Dydd Iau 1 Awst

10:00 - 13:00 

RHODDION

ARCHEBU LLE

25.png
HOW TO SURVEY LAND 

Dydd Llun 5 Awst 10.00 - 16.00

£30 / £45 

ARCHEBU LLE

15.png
CYANOTEIP

Wednesday 7th August

10:00 - 13:00 

£10 / £12.50 / £15

ARCHEBU LLE

16.png
DYDD-LYFRIO CREADIGOL

Dydd Iau 8 Awst 10:00 - 13:00 

£10 / £12.50 / £15.00

ARCHEBU LLE

17.png
PRINTIO BOTANEGOL

Dydd Mawrth 13 Awst

10:00 - 13:00 

£10 / £12.50 / £15

ARCHEBU LLE

18.png
CORDYN NATURIOL

Dydd Sadwrn 22 Gorffennaf

10:00 - 14:00 

£10 / £12.50 / £15.00

ARCHEBU LLE

A4 posters Hwb (6).jpg

GWAITH PREN GWYRDD - CREU IET

Dydd Iau 4 - Dydd Sul 8 Gorffennaf 

CWRS 4 DIWRNOD

EARLY BIRD TICKETS: £120. OTHER OPTIONS INCLUDING ACCOMODATION AVAILABLE

ARCHEBU LLE

Hefyd i ddod...

A4 posters Hwb (1).jpg
Mae cyrsiau Hwb Dysgu'r Tir yn darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn arferion rheoli tir cynaliadwy, bwyd, crefftau naturiol ac adfer byd natur i ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, rheolwyr tir a chymunedau gwledig Gogledd Sir Benfro.
Mae Hwb Dysgu’r Tir yn eich gwahodd i archwilio’r arfer a’r grefft o stiwardiaeth tir, gan ddarparu sgiliau ymarferol i unrhyw un sy’n gofalu am y tir.
  • Ffermio Atgynhyrchiol: Ennill sgiliau gofal pridd a chompostio, o raddfa fferm i raddfa gardd.

  • Agroecoleg: Dysgwch ddulliau ecolegol o drin llysiau, cynhyrchu ffrwythau, gofal perllan, amaeth-goedwigaeth a garddio cymunedol

  • Adfer Natur: Darganfod technegau ar gyfer rheoli ffermydd, tyddynnod a gerddi wrth gefnogi byd natur, trwy weithio gyda choed, creu cynefinoedd, gwarchod afonydd a dylunio gerddi

  • Addasu Hinsawdd: Dysgwch dechnegau newydd i addasu tir ar gyfer hinsawdd sy'n newid trwy weithio gyda phlanhigion, dŵr a phridd

parthau arddangos ymarferol dynodedig, a grëwyd yn benodol i alluogi cynhyrchwyr
a'r gymuned ehangach i weld, ymarfer ar, dysgu oddi wrth ac arbrofi gyda'r

cysyniadau y byddwn yn eu haddysgu.

safleoedd hyfforddi ac arddangos celf/crefft cymunedol cynaliadwy ar y tir
a chynhyrchu deunyddiau celf a chrefft lleol seiliedig ar blanhigion, gweithdai celf a chrefft yn

natur.

HDT_Tree.png
HDT_SUN.png
Hwb Dysgu'r Tir Image_edited.jpg

STIWARDIAETH TIR

steven-weeks-DUPFowqI6oI-unsplash.jpg
HDT_Cow.png
YMUNWCH Â NI AM
CYFLE GWIRFODDOL WYTHNOSOL!

Bob dydd Mawrth bydd croeso i bawb ac unrhyw un ymuno â ni ar y tir i wirfoddoli. Os na allwch ymuno am yr holl beth, yna dewch draw am gyfnod byr ar ôl ysgol neu rhwng cynlluniau eraill.

BOB DYDD MAWRTH   
1:30 ~ 4:30 PM 
ClwbHwbBlack.png
1.jpg
HDT_O_Mushroom.png

Lluniau HWB

Os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau,

neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm:

HDT_Black.png
Logo SPF for Hwb.jpg
bottom of page