top of page

Bwydo ein Cymuned

Addysgu, Ysgogi, ac Ysbrydoli!

Nod Bwydo Ein Cymuned (FOC), prosiect gan Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian, yw addysgu, ysgogi, ac ysbrydoli ein cymuned yn Sir Gaerfyrddin i dyfu, storio a pharatoi bwyd mewn mannau gwyrdd sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Wedi'i gynllunio gyda'r gymuned leol mewn golwg, gan helpu i wneud lle rydyn ni'n byw yn well i bawb. Mae cymryd rhan yn y prosiect AM DDIM ac yn galluogi eich cymuned i ddweud eu dweud am sut mae eu mannau gwyrdd yn datblygu. Darparu cyfleoedd i bobl ddysgu am dyfu eu bwyd eu hunain, coginio cynnyrch tymhorol gyda’i gilydd, a gweld eu syniadau’n dod yn fyw ar fap dylunio gardd.

Screenshot 2023-06-02 at 10.57.44.png
SUT FYDD EICH GOFOD YN ELWA?
 • ‘Map Dylunio’ proffesiynol ar gyfer eich awyr agored

  lleoedd, wedi'u creu gan eich cymuned, yn barod ar eu cyfer

  arddangos,

 • Cefnogaeth gan arbenigwyr dylunio. Gallai hyn

  cynnwys help i reoli cyllideb eich lleoliad i gyflawni eich dyluniad, help i ddod o hyd i gyllid neu gyngor dylunio pellach,

 • Hyd at £1000 i roi eich syniadau dylunio ar waith. Gellid gwario hyn ar a) elfennau a nodwyd yn ystod y sesiynau dylunio, b) talu hwylusydd i redeg gweithdy i roi nodwedd ddylunio a ddewiswyd ar waith, neu c) cymorth dylunio ychwanegol ar y safle.

Gardening
SUT FYDD EICH GWIRFODDOLWYR YN ELWA?

Erbyn diwedd y Prosiect Bwydo Ein Cymuned. Bydd gan eich gwirfoddolwyr;

 • Cyfleoedd i fynychu sesiynau dylunio

 • wedi’i hwyluso gan ein harbenigwyr dylunio gerddi yn eich gofod, teithiau astudio i erddi cymunedol lleol a phrydau cymunedol lleol,

 • Sgiliau dylunio ymarferol, trosglwyddadwy y gellid eu defnyddio ar gyfer eu gerddi eu hunain neu eu hychwanegu at eu CV,

 • Byddwn yn darparu lluniaeth a/neu ginio ar gyfer pob sesiwn.

Welsh Flowchart_edited_edited_edited.jpg
BETH YDYM YN GOFYN AMDANO?
 • Amser gwirfoddolwyr i fynychu cyfarfodydd a sesiynau dylunio

 • Cysylltwch â Louise am fwy o wybodaeth ac i gymryd rhan: e-bost:- louise@cwmarian.org.uk ffôn:- 01239 831602.

Digwyddiadau i ddod ~
Cinio Cymunedol a Sesiynau Dylunio Gerddi 


 

 • 23ain Hydref ~ Sesiwn Dylunio Gerddi Llanllawddog 2 -7yh tan 9yh

 • Hydref 26ain - Sesiwn Dylunio Cae Chwarae Llanpumsaint 2 -5.30yp tan 7.30yh

Sesiwn Dylunio Gerddi Llanllawddog 2
Dilyniant o Sesiwn Ddylunio 1

Dydd Llun Hydref 23ain
7yh tan 9yh

Y sesiwn olaf, i ddylunio’r man gwyrdd o amgylch neuadd yr eglwys, dan arweiniad Louise Cartwright a Caz Wyatt. Yn ystod y sesiwn byddwn yn dadansoddi ein canfyddiadau, yn penderfynu ar elfennau dylunio, ac yn gosod ein hoff elfennau ar ein map dylunio.

Cyfarfod yn Neuadd Eglwys Llanllawddog. Bydd lluniaeth ar gael - i danio ein hymdrechion creadigol!

Croeso i bawb ddod i rannu syniadau! Dewch i'r neuadd os gwelwch yn dda:- https://w3w.co/landscape.eliminate.cages

Llanllawddog DS_23.10.23.png
GWELER YMA DYLUNIAU GERDDI GYMUNEDOL BLAENOROL
WEDI'I CREU A'I GYFLAWNI
WRTH YTYFU GWELL CYSYLLTIADAU TÎM

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn y prosiect hwn,

yna cysylltwch â Louise! 

Profile Picture_edited.jpg

Louise Cartwright

Swyddog Prosiect

bottom of page