top of page

Cynllun Grant

Ers Ebrill 2023, mae Cwm Arian wedi gallu cynnig arian bach i grwpiau lleol tuag at brosiectau sydd o fudd i’r gymuned neu’r amgylchedd.  

Darllenwch fwy isod am ble mae grantiau wedi'u dyrannu.

bottom of page