top of page
Heath and Hedgrow composting

CYMDEITHAS BUDD CYMUNEDOL

ER MWYN BUDDIANT CYMUNEDOL

Cymerwch ran!  

Ers i CARE ddechrau yn 2011, rydym wedi...

4.6M

Cynhyrchwyd 4.6 miliwn cilowat o ynni glân, adnewyddadwy

11

Cyflogwyd  18 o bobl 

1000dd

Yn gysylltiedig â miloedd o aelodau cymunedol 

569597_e700361a88f34ffba34a2139540ba830~mv2.jpg
2022-10-01 - AppleJuicing-1859.jpg

Ein Gweledigaeth

" Cymunedau ffyniannus, sy'n gysylltiedig â natur a'i gilydd, yn mwynhau amgylcheddau sy'n gyfoethog mewn bywyd."

Prosiectau

Mae CARE yn cynnwys WYTH prosiect.  Mae pob prosiect yn gweithio'n gefnogol gyda'i gilydd, gyda'r un nod mewn golwg -

Cryfhau cymunedau, gyda'r amgylchedd mewn meddwl.

11.png

Newyddion Diweddar

Edrychwch ar dudalen blog CARE i ddarllen ein diweddariadau o'r holl bethau cyffrous sy'n digwydd.

a54d34_c74873aab9d9413385b7eec2bac8f6b1~mv2.jpg

Cymerwch Ran

Mae llawer o brosiectau CARE yn cael eu pweru gan dimau o wirfoddolwyr cymwynasgar a chalonogol. Anelwn at gynnig profiadau symbiotig sy'n brofiadau dysgu cymdeithasol hwyliog.

bottom of page