top of page

Tyrbin Gwynt Cymunedol

Ar ôl 13 mlynedd, rhoddwyd caniatâd cynllunio o’r diwedd i dyrbin gwynt cymunedol gael ei godi ar Fferm Trefawr, ger Llanfyrnach.  Gosodwyd y tyrbin gwynt 700kW ym mis Hydref 2019.

Mae ward sirol Crymych, lle mae cartref CARE, yn un o'r ddwy yng Nghymru sydd fwyaf mewn perygl o dlodi tanwydd. Bydd yr incwm a gynhyrchir drwy werthu trydan glân yn helpu CARE i fynd i’r afael â’r mater hwnnw yn ogystal â chefnogi cyfleusterau cymunedol a chartrefi i leihau eu hôl troed carbon, creu a chefnogi mentrau gwyrdd lleol, a helpu cymunedau i ddod yn fwy gwydn i newidiadau yn yr hinsawdd trwy ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau tir-seiliedig.

Bydd y tyrbin ei hun hefyd yn agored i berchnogaeth leol, trwy gynnig cyfranddaliadau, a fydd yn rhoi cyfle i bobl leol fuddsoddi yn y prosiect a derbyn gwobrau ariannol yn y dyfodol.  Rydym yn gobeithio gwneud cynnig cyfranddaliadau ar gael yn 2021/22.

Ar ddiwedd 2022, roedd y tyrbin wedi cynhyrchu cyfanswm o 5,325,907 kWh sy'n cyfateb i ddefnydd blynyddol o tua 1400 o gartrefi.

2022: 1,738,324 kWh

2021: 1,565671 kWh

2020: 1,813,334 kWh

Swyddog Prosiect

Daniel Blackburn

10.png

Mae Daniel yn gyfarwyddwr sefydlog tîm CARE. Yn 2006, dechreuodd Daniel ymgyrchu a chodi arian i osod tyrbin gwynt cymunedol. O'r man cychwyn hwn y dechreuodd CARE a gweddill y prosiectau. Mae Daniel yn parhau i oruchwylio'r tyrbin. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect hwn, yna cysylltwch â Daniel. 

bottom of page