top of page

Parc Solar Hybrid

cartrefi-clyd-logo-190x271-cropped-2.jpg

Bydd parc solar hybrid CARE ar Fferm Trefawr, Llanfyrnach, yn dangos hyfywedd prosiectau o'r fath. Darparu prawf o gysyniad a safle addysgol i gynhyrchwyr gwynt lleol eraill ystyried ychwanegiadau tebyg i'w cysylltiadau grid presennol.

 

Gyda chaniatâd caredig a threfniant cyfreithiol gyda'r tirfeddiannwr, bydd y parc solar yn cael ei leoli gerllaw'r tyrbin gwynt ac yn rhannu'r un traciau mynediad ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw. Gweler cynllun y safle yma

 

Bydd y paneli solar yn cael eu gosod yn ddaear ar fframiau A sy'n codi'r rhesi ~1m uwchben lefel y ddaear. Mae hyn yn caniatáu'r opsiwn ar gyfer pori amaethyddol parhaus o dan yr arae yn ogystal â chaniatáu awyru a golau i gylchredeg i gefnogi twf blodau gwyllt, a heuwyd fel rhan o'r gwelliannau amgylcheddol ôl-adeiladu.

Yn dilyn derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer y parc solar ym mis Hydref 2022, mae'r prosiect bellach yn anelu at adeiladu yn Haf 2023.

bottom of page