top of page

AFONYDD GLAN 

Mae prosiect CLEAN Afon Nyfer (Rhwydwaith Gweithredu Amgylcheddol ar Lefel Dalgylch) wedi gweithio gyda phobl leol i fonitro ansawdd dŵr a rhywogaethau ymledol, yna dod at ei gilydd i ddysgu mwy a thrafod y materion.

 

Rydym wedi cyhoeddi ein data sylfaenol mewn 2 adroddiad ac yn dechrau deall pa feysydd yr effeithir arnynt fwyaf.  

Mae gennym gyllid i ymestyn y gwaith monitro ansawdd dŵr i haf 2023 ac i gyflwyno cyfres o ddigwyddiadau sy'n rhoi cyfle i bawb gymryd rhan a dysgu mwy.

Mae Afon Nyfer (Afon Nyfer) yn afon lloches i fywyd gwyllt; cysylltu cynefinoedd agored y Preseli a choedwig law dymherus Gogledd Sir Benfro ag ardal cadwraeth forol. Mae’n ddalgylch sy’n dilyn yn drasig y duedd ar draws Prydain, o ddirywiad mewn bioamrywiaeth oherwydd llygredd ac aflonyddwch i brosesau naturiol. Fodd bynnag, nid yw’n cael ei heffeithio mor ddrwg â llawer o afonydd eraill ac mae’n cynnig cyfle i ddangos sut i atal a gwrthdroi’r duedd honno, cyn ei bod hi’n rhy hwyr!

Os ydych yn awyddus i wybod mwy am y prosiect hwn, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sut y gallech gymryd rhan, cysylltwch ag Adam. 

BALSAM REMOVAL DAYS

450459854_898326102339318_7305292430729671090_n.jpg

Himalayan Balsam removal day is coming up as part of the Nyfer am Byth project's work on the Afon Nyfer with The West Wales Rivers Trust's Adopt a Tributary initiative.
 

When: Tuesday 23rd July

10am - 2pm with stops for cake and lunch (you do not feel obliged to stay all day.)

Where: Brynberian (more details to follow)

Come and help us continue the fight against one of our least favourite invasive plants.

Please bring:

Long sleeve trousers and tops

Sturdy footwear

Gardening gloves if you have your own

If you are interested please email Emma Withers, Adopt a Tributary Officer for Pembrokeshire -

Postiadau blog gan y Prosiect CLEAN

Awgrymwyd rhai dolenni i wefannau sy'n werth edrych arnynt:

Dwr CymruGorlifau Storm Cyfunol Eglurhad o CSOs a hyd y dympio carthion i'r afonydd.

 

Ymddiriedolaeth yr AfonyddCarthion Amrwd Yn Ein Hafonydd Eglurhad o garthffosiaeth amrwd a chysylltiadau pellach.

 

River Action UKSiarter ar gyfer Afonydd ac ymgyrchu a lobïo eraill.

 

Gwylfa Dwr Ffres gwyddoniaeth dinasyddion i fonitro ansawdd dŵr.

 

Cyswllt Ffermiobyfferau glannau afon ar ffermydd.

 

Achub y Teifi cysylltiadau ac adnoddau o ddalgylch cyfagos. 

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r 'Grant Gwella Sir Benfro'.

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r 'Grant Gwella Sir Benfro'. 
 

bottom of page