top of page

Nicky Pang

Swyddog Prosiect (Rhos a Chlawdd)

Mae Nicky yn gwisgo dwy het ar gyfer CARE fel swyddog prosiect ar gyfer Prydau Cymunedol a Heath and Hedgrow.

Bu Nicky yn gweithio yn y trydydd sector am y 5 mlynedd diwethaf. Cyn hynny mae ganddo 10 mlynedd o brofiad proffesiynol yn gweithio yn y diwydiant dylunio. Mae ganddo radd Baglor mewn Peirianneg Dylunio Cynnyrch, yn ogystal â chymwysterau ychwanegol mewn prototeipio ac adeiladu daeargryn. Mae wedi dod â’i brofiad dylunio i fentrau Zero Waste yn y gymuned, ac wedi rheoli Canolfan Adfer Adnoddau ar ôl daeargryn mawr olaf Seland Newydd er mwyn dadadeiladu ac ailddefnyddio deunydd adeiladu o dai adfeiliedig.

Mae Nicky yn frwd dros wireddu potensial ein hadnoddau trwy adeiladu cymunedol, egwyddorion permaddiwylliant, arsylwi systemau naturiol, cyd-greu / cyd-ddylunio, economïau cylchol a helpu eraill i wireddu eu potensial unigol eu hunain trwy wireddu eu syniadau.

Nicky Pang
bottom of page