top of page

Naomi Hope

Cydlynydd Prosiect Bricsen Rhostir

Mae Naomi yn cydlynu prosiect Menter Gymdeithasol Rhostir yn CARE, ac yn cefnogi gyda pherthnasoedd ariannu. Mae ganddi brofiad o weithio ym maes rheoli prosiectau, codi arian a datblygu prosiectau yn y DU, Ffrainc a’r Aifft. Yn CARE, mae hi wedi gweithio ar ddatblygu mentrau cymdeithasol a phrosiectau gan gynnwys Rhos a Chlawdd, Ffrwyth a Chynhaeaf , CLEAN Afon Nyfer a’r Rhaglen Menter Gydnerth.

Mae Naomi yn frwd dros fioamrywiaeth, y gymuned a'r economi leol. Ar hyn o bryd hi yw Ysgrifennydd Grŵp Amgylchedd Ardal Trefdraeth, ac mae’n cyd-redeg Llysiau Cwm Nyfer/Nevern Valley Veg

Naomi Hope
bottom of page