top of page

Holly Cross

Cyfarwyddwr (Cadeirydd) a Rheolwr Datblygu Prosiect

Mae Holly wedi gweithio o fewn y sector amgylcheddol ers blynyddoedd lawer ym maes datblygu cymunedol a phrosiectau creadigol, ac mae ganddi brofiad o hunan-adeiladu a deunyddiau a dulliau adeiladu amgen. Mae ganddi brofiad helaeth mewn gweinyddiaeth a chyllid yn y sector dielw. O fewn CARE, mae hi'n gyfrifol am Adnoddau Dynol a throsolwg ariannol, yn ogystal â chydlynu'r prosiectau AGChY ac Ôl-osod.

Holly Cross
bottom of page