top of page

Cris Tomos

Cyfarwyddwr (Cadeirydd)

Wedi gweithio yn y trydydd sector yn lleol ers dros 3 degawd ac mae ganddo arbenigedd mewn rheoli cyllidebau grant mawr ar gyfer prosiectau datblygu cymunedol. Mae ganddo brofiad arbennig o helpu i gychwyn a rheoli llawer o gynigion cyfranddaliadau cymunedol lleol, arloesol a llwyddiannus, ac fel cyfarwyddwr Undeb Credyd Gorllewin Cymru cafodd brofiad unigryw ychwanegol mewn cyllid cymunedol. Mae’n gymuned (Ward Crymych) ac yn gynghorydd sir sydd wedi’i benodi i gabinet rheoli Cyngor Sir Penfro, gyda chyfrifoldeb arbennig dros yr amgylchedd a’r Gymraeg.

Cris Tomos
bottom of page