top of page

Y STIWDIO: CANOLFAN CELFYDDYDAU A CHYNALIADWYEDD YN DATHLU BLWYDDYN O LWYDDIANT

Wrth i ni edrych yn ôl dros y flwyddyn ers agoriad mawreddog Y Stiwdio, rydym wrth ein bodd yn myfyrio ar ein llwyddiannau rhyfeddol. Mae golygfa Y Stiwdio, wedi'i haddurno â goleuadau pefrio gyda'r nos ac wedi'i hamgylchynu gan ardd gymunedol lewyrchus, yn dal i'n llenwi â Joy.

Gyda chefnogaeth hael gan Lywodraeth Cymru, yr UE, a chyllid y Loteri, fe wnaethom drawsnewid hen lain ddiwydiannol yn ganolbwynt creadigol a chynaliadwyedd bywiog. Wedi’i saernïo gan Tŷ Pren gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a phren o ffynonellau lleol, mae’r adeilad yn dyst i bensaernïaeth gynaliadwy. Wedi'i bweru gan baneli solar modern sy'n arbed ynni a phwmp gwres ffynhonnell aer, mae'r Stiwdio yn gweithredu bron yn gyfan gwbl oddi ar y grid, sy'n dyst perffaith i ymrwymiad CARE i effeithlonrwydd ynni cynaliadwy.


Mae Y Stiwdio yn eistedd yng nghanol gwyrddni toreithiog ei Ardd Gymunedol lewyrchus, prosiect a ddeilliodd o ymgynghoriadau lleol a menter ‘Bwydo Ein Cymuned’ CARE. Mae’r ardd fwytadwy hon, sy’n agored i bawb, yn symbol o’r ysbryd o gydweithio ymhlith ein gwirfoddolwyr ymroddedig a’r gymuned.

Drwy gydol y flwyddyn, mae Y Stiwdio wedi bod yn ganolbwynt creadigrwydd, gan gynnal gweithdai amrywiol dan arweiniad crefftwyr lleol, o grochenwaith i drefnu blodau. Rydym wedi arddangos yn falch arddangosfeydd fel prosiect tair blynedd Tyfu Cysylltiadau Gwell a chyfres ffotograffiaeth swynol Amanda Jackson o blant Pentref Eco Lammas.


Ar wahân i'r holl gelf a chrefft hyn, mae'r Stiwdio wedi dod yn lleoliad dewisol ar gyfer digwyddiadau, gyda'r holl swyn yn yr adeilad naturiol. Mae’r arlwywr lleol Jemma Vickers wedi plesio grwpiau gyda’i chreadigaethau coginiol, gan wneud Y Stiwdio yn ofod dathlu unigryw.Ewch i'r wefan i weld rhestr lawn o'r hyn sydd ar gael, fel yr un yma...


Dydd Sadwrn, 2il Rhagfyr:

Rhyddhewch eich creadigrwydd mewn argraffu leino! Crefftiwch eich pecyn eich hun o gardiau i fynd adref gyda chi, gan ddechrau o £25 yn unig.
Ar gyfer archebion, ewch i'n tudalen Eventbrite trwy ein gwefan. Dewch i ni ddathlu celf, cynaladwyedd, a chymuned gyda'n gilydd yn Y Stiwdio!

Dilynwch ar Instagram, i weld llawer o luniau hyfryd a'r newyddion diweddaraf!


1 view0 comments

Comments


bottom of page