top of page

Teithiau Cynaliadwy: Helpwch i roi hwb i Glwb Ceir EV yng Nghlydau a Chrymych

Gadewch i ni yrru newid gyda'n gilydd - un cerbyd trydan ar y tro!

Ydych chi wedi'ch lleoli yng Nghlydau neu Grymych ac yn angerddol am fyw'n gynaliadwy? Ydych chi erioed wedi meddwl am ymuno â chlwb ceir sy'n cyd-fynd â'ch gwerthoedd ecogyfeillgar? Mae gennym ni newyddion cyffrous i chi! Mae TripTo, ochr yn ochr â TrydaNi, yn archwilio’r posibilrwydd o sefydlu clwb ceir Cerbydau Trydan (EV) yn eich ardal leol.


Ysbrydolwyd y weledigaeth gan lwyddiant gwasanaethau cerbydau hygyrch mewn ardaloedd trefol, yn debyg i sgwteri Bryste, ond gyda phedair olwyn - ceir trydan. Nid yw'r fenter hon yn ymwneud â hyrwyddo cludiant ecogyfeillgar yn unig; mae'n ymwneud â meithrin cymuned â chyfarpar, rhannu adnoddau, a gwneud dewisiadau cynaliadwy yn hygyrch i bawb.


Rydym ni wedi gweld sut mae’r model hwn wedi ffynnu mewn mannau ledled Cymru. Mae Machynlleth yn enghraifft wych, lle mae’r gymuned wedi croesawu dau gar trydan a rennir, sydd bellach yn chwilio am drydydd. Mae pobl yn aml yn defnyddio ceir a rennir fel ail neu drydydd cerbyd wrth i'w teulu dyfu ac nid ydynt am ysgwyddo baich diangen y gost ychwanegol. Mae'r syniad yn syml: mae EV a rennir yn ateb ymarferol a chost-effeithiol i bobl heb gar ac i deuluoedd sydd angen ail neu drydydd car.


Gellir trafod a phenderfynu ar logisteg ble i gadw’r car ymhlith y criw sy’n dod ynghyd (chi, os hoffech ymuno!) Mae nifer o lefydd yng Nghrymych a’r cyffiniau a allai fod yn opsiwn gwych. Byddai'r clwb ceir yn gweithredu ar sail a reolir gan y gymuned, wedi'i ariannu i ddechrau gan grantiau i brynu'r cerbydau.


Byddai gan bob aelod fynediad at ap gyda system archebu syml, gan ei gwneud hi'n hawdd gweld pryd fydd y car ar gael a hyd yn oed lle mae ar hyn o bryd.Rydym yn chwilio am tua 20 o unigolion neu deuluoedd yn ardal Clydau a Chrymych sy'n rhannu ein brwdfrydedd am y fenter hon. Os yw'r syniad o ymuno â chlwb ceir cerbydau trydan lleol yn tanio'ch diddordeb, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gallai eich mewnbwn helpu i siapio'r prosiect hwn a dod ag ef yn fyw.


I fynegi eich diddordeb (nid oes angen ymrwymiad) neu i ddarganfod mwy am sut y gallwch gymryd rhan, ewch i'n Ffurflen Diddordeb Aelodaeth Clwb Ceir ar wefan TrydaNi - Charge Place Wales Ltd.


Am unrhyw gwestiynau neu ragor o wybodaeth, mae croeso i chi estyn allan yn uniongyrchol at Andrew, cydlynydd TripTo. Gadewch i ni wneud i hyn ddigwydd!


Gwefan Tripto


Clwb Ceir Tripto | Facebook


*i ymuno, rhaid i chi fod rhwng 25 a 71 oed, rhaid bod wedi dal trwydded lawn y DU am o leiaf 2 flynedd ac ychydig o gyfyngiadau eraill yn ymwneud â glendid eu trwydded.

Gadewch i ni yrru newid gyda'n gilydd - un cerbyd trydan ar y tro!

4 views0 comments

Comments


bottom of page