top of page

Taith Adeilad ECO a Digwyddiad Dylunio Solar Ffotofoltäig Wedi'i gynnal ar 18 Ebrill 2024 gan Dîm P-SESSFe gwrddon ni gyd yn Y Stiwdio, Hermon ac ar ôl te a choffi dechreuodd rhaglen y dydd.

Cyflwynodd Gerry y digwyddiad gan esbonio'r gweithgareddau/prosiectau amrywiol y mae CARE yn ymgymryd â nhw. Mae rhai pobl yn gwybod am un neu ddau yn unig, felly fe'ch cynghorir i gofrestru ar gyfer y cylchlythyr ac ymweld â'r wefan yn aml.


Aeth Gerry ymlaen i ddisgrifio adeiladwaith Y Stiwdio a buom yn ffodus i gael Anna yn y gynulleidfa oedd wedi gweithio gyda Ty Pren pan godwyd y ffrâm bren. Yna rhoddodd gyflwyniad ar berfformiad ynni'r adeilad dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae darlleniadau o ynni wedi'i fewnforio / ynni wedi'i allforio a defnydd ASHP wedi'u cofnodi dros y 52 wythnos diwethaf. Mae'n ddiogel dweud bod yr adeilad wedi perfformio'n dda iawn.


Nesaf oedd Michael, a roddodd gyflwyniad ardderchog ar ddylunio systemau ffotofoltäig solar gyda phwyslais arbennig ar systemau oddi ar y grid.Daeth y bore i ben gyda Gerry & Peter yn egluro’r gwaith y maent wedi bod yn ei wneud dros y 12 mis diwethaf wedi’i ariannu gan Gronfa Fforddiadwyedd Ynni  y Grid Cenedlaethol.

Cyfnewidiwyd cwestiynau a gwybodaeth bellach yn ystod cinio ardderchog a rennir.


Yn y prynhawn cynhaliwyd y grŵp gan Brendan & Luka a chawsant daith fanwl o amgylch eu Tŷ Goddefol trawiadol iawn.Os hoffech i’r tîm drefnu digwyddiadau tebyg yn y dyfodol, e-bostiwch Peter ar: peter@cwmarian.org.uk. Cofiwch gynnwys unrhyw awgrymiadau o bynciau yr hoffech chi eu cynnwys.

0 views0 comments

Comentários


bottom of page