top of page

O'r Brig i'r Goeden: Hud Impio

Updated: Feb 15

Dysgwch y grefft draddodiadol o impio ac ewch â'ch coeden newydd adref gyda chi


Mae impio yn dechneg arddwriaethol a allai swnio'n gymhleth, ond mewn gwirionedd mae'n eithaf hawdd ac yn ffordd hynod werth chweil i gael mwy o'ch coed ffrwythau. Mae'n golygu uno dau blanhigyn fel eu bod yn tyfu fel un. Y sylfaen, neu'r 'gwreiddgyff', sy'n darparu'r gwreiddiau, a'r 'scion' yw'r math a ddewiswch yr hoffech ei drin, gan ddarparu'r canghennau a'r ffrwythau. Mae'r dull hwn yn arbennig o boblogaidd gyda choed afalau ond gellir ei gymhwyso i ystod eang o goed ffrwythau.

Ymunwch am weithdy personol ar sut i impio, a gadewch gyda'ch coeden newydd eich hun i fynd adref gyda chi a'i phlannu yn eich gardd!Pam impio, efallai y byddwch chi'n meddwl? Mae impio yn caniatáu ichi gyfuno rhinweddau gorau dwy goeden wahanol. Er enghraifft, gallwch chi fwynhau ffrwythau blasus un amrywiaeth tra'n elwa o wrthwynebiad afiechyd a chaledwch un arall. Gall hefyd fod yn ffordd o dyfu sawl math o ffrwythau ar un goeden, yn enwedig os ydych chi'n gyfyngedig o ran lle.


Gallai'r broses ymddangos yn frawychus i ddechrau, ond gydag ychydig o ymarfer, gall unrhyw un feistroli'r grefft o impio. Yr hyn sy'n allweddol yw sicrhau ffit glyd rhwng y blagur a'r gwreiddgyff, gan ganiatáu ar gyfer trosglwyddo maetholion a dŵr sy'n hanfodol ar gyfer twf a datblygiad y goeden impiedig.


Gweler fideo cam wrth gam isod a wnaed gan brosiect Ein Coed ~
Os yw'r posibilrwydd o impio'ch coed ffrwythau wedi'ch swyno chi neu os hoffech chi ehangu eich sgiliau garddio, dewch i un o'n tri gweithdy. Byddwn yn dadrinysu y broses impio, a bydd pawb yn gadael gyda'u coeden ffrwythau eu hunain i fynd adref gyda nhw a'u plannu!

Bydd gweithdai yn Nhegyrn yn Hwb Dysgu'r Tir :


Dydd Sadwrn 9fed Mawrth | 9 yb

Mae’r prosiect Hwb Dysgu’r Tir hwn wedi derbyn £81,351 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU


A poster showing details of three up and coming grafting workshops
Grafting Workshop

6 views0 comments

Comments


bottom of page