top of page

Gwneud LAB (Bacteria Asid Lactig) Gartref


Gall microbau wneud rhyfeddodau i'ch planhigion a'ch pridd. Mae un microb o'r fath, Bacteria Asid Lactig (LAB), yn hawdd i'w drin gartref gan ddefnyddio cynhwysion syml: reis, llaeth a dŵr.


Dyma'r broses gam wrth gam o wneud eich LAB eich hun.Cynhwysion:

  • 500 gram o reis gwyn

  • 2 litr o laeth heb ei drin (organig yn ddelfrydol)

  • 2 litr o ddŵr heb ei drinCam 1: Dal y Microbau


Mwydwch y Reis: Rhowch y reis gwyn mewn cynhwysydd a'i orchuddio â 'dŵr da'. Sicrhewch fod gan y cynhwysydd gaead sy'n gallu anadlu. Gadewch iddo eistedd am tua diwrnod.


* Mae dŵr da yn ddŵr heb ei drin fel glaw neu ddŵr ffynnon. Gall dŵr o'r tap gynnwys fflworid neu gemegau eraill a allai ymyrryd â gweithgaredd microbaidd ac effeithiolrwydd cyffredinol y diwygiadau i'r pridd. Mae defnyddio dŵr da, fel dŵr heb ei drin fel glaw neu ddŵr ffynnon, yn sicrhau y gall y microbau buddiol yn y diwygiadau pridd ffynnu heb unrhyw rwystr gan sylweddau a allai fod yn niweidiol.Cam 2:

1. Hidlwch y Reis: Ar ôl diwrnod, straeniwch y reis o'r dŵr. Peidiwch â thaflu'r reis i ffwrdd; mae'n dal yn dda i swper!


2. Gadewch iddo eplesu: Gadewch y dŵr reis yn y cynhwysydd am ychydig ddyddiau arall, i ffwrdd o olau haul uniongyrchol. Byddwch yn sylwi ar y dŵr yn mynd yn gymylog ac yn datblygu arogl sur.

Cam 3:

Ychwanegu Llaeth: Unwaith y bydd y dŵr reis wedi eplesu, ychwanegwch y llaeth heb ei drin ato. Gorchuddiwch y cynhwysydd eto gyda chaead sy'n gallu anadlu a'i roi mewn man cynnes, i ffwrdd o olau haul uniongyrchol. Bydd y solidau llaeth yn dechrau gwahanu, yn dibynnu ar dymheredd yr ystafell.Cam 4:

Tynnu Solidau: Wrth i'r solidau llaeth wahanu, tynnwch nhw'n ofalus o ben y cymysgedd, gan adael yr hylif melyn hufennog ar ôl. Gallwch ddefnyddio seiffon neu chwarteru'r top yn ofalus i'w tynnu.
Storio Eich LAB: Ar ôl tynnu'r solidau, storiwch yr hylif melyn hufenog mewn potel wydr gyda chaead sy'n gallu anadlu. Cadwch ef yn yr oergell, lle bydd yn aros yn dda am hyd at ddau fis.


Manteision:

  • Gwell Iechyd y Pridd: Mae LAB yn cynyddu dadelfeniad deunydd organig, yn atal pydru, ac yn amddiffyn planhigion rhag plâu a chlefydau.

  • Gwell Bioleg Pridd: Mae'n fuddiol ar gyfer cynyddu bioamrywiaeth pridd, sy'n hanfodol ar gyfer twf planhigion iach.


Defnydd:

Gwanedu: Cymysgwch 1 mililitr o LAB (cyfwerth â dau gapfuls) ag 1 litr o ddŵr (cymhareb 1:1000). Defnyddiwch yr hydoddiant gwanedig o fewn 24 awr.

Cymwysiadau Amlbwrpas: Gellir defnyddio LAB i wella ansawdd compost neu bokashi, megis suddion pridd, chwistrellau dail, diodydd da byw (wedi'u gwanhau gan 3%), trin dŵr llwyd, a hyd yn oed fel cynnyrch glanhau naturiol.


 

Ysgrifennwyd y blogbost hwn gan Peni Ediker, sydd â thyddyn effaith isel ffyniannus yng Ngorllewin Cymru. Mae Peni yn rhan o brosiect Hwb Dysgu'r Tir, sy’n cynnig sgiliau tir-seiliedig. Fel rhan o'r prosiect hwn, mae Peni yn cynnig cyfres o weithdai iechyd pridd.


Gweithdai:

Dydd Mawrth, Mehefin 13eg, 10yb: Sut i Wneud Compost Da Iawn

Dydd Iau, Gorffennaf 25ain, 10yb: Biowrteithiau a Diwygiadau Gerddi

 

TRA CHI YMA,


GWIRIWCH POB UN O WEITHDAI ERAILL SY'N DOD LAN GYDA HWB DYSGU'R TIR:


  • Taith Gerdded Amaeth-Goedwigaeth Iau 6 Meh am 10:00yb

  • Sut i wneud compost gwych Iau 13 Meh am 10:00yb

  • Y Fferm diddos gyda Niels Corfield Mer 19 Mah am 10:00yb

  • Llinyn Naturiol Sad 29 Meh am 10:00yb

  • BIOWRTAITH a Gwelliannau i'r Ardd Iau 25 Gorff am 10:00yb 

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page