top of page

RHODDION CYMUNEDOL

Rydym wrth ein bodd yn gallu cefnogi mentrau lleol yn ariannol. Ers mis Ebrill 2022, rydym wedi bod yn dosbarthu £200 o roddion i sefydliadau lleol. 

2022-10-01 - AppleJuicing-1419.jpg

FFRWYTH A CHYNHAEAF

GORFFENNAF 2022 - GORFFENNAF 2023

O 2022, cynhaliom brosiect llwyddiannus blwyddyn o hyd o'r enw "Ffrwyth a Chynhaeaf" i ddathlu ac adeiladu diwylliant a menter perllan yn Sir Benfro. 

Gwelodd Ffrwyth a Chynhaeaf lansiad "Ein Coed" - rhwydwaith lluosogi a rhannu coed ffrwythau unigryw sy'n agored i bawb, yn ogystal â thaith suddo afalau gymunedol barhaus.

bottom of page